10 Şubat 2008 Pazar

040-Twinning Manual and Other Relevant Documents

Twinning Manual 2007 and Annexes (valid for all Twinning contracts for which the official letter of notification of selection will be issued as from 01 September 2007):
Twining Manual 2007

Annexes
(as highlighted in Twinning News No. 28)
The French and German translations of the Manual and its annexes can be obtained upon request
(elarg-twinning@ec.europa.eu
).
Recommended Europass CV format
for Twinning Project Proposal
You can also also create a Europass CV online, downloadable as Adobe PDF or HTML document, on the following Website:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
Main revisions Manual 2007

For previous versions of the Twinning Manual, please contact the Twinning
and SIGMA Co-ordination Team
The revised list of
Mandated Bodies – 16 January 2008
Privacy statement in Twinning
Twinning Manual 2005 and Annexes (for Twinning Projects notified as of 15 June 2005 or currently under preparation):
Twining Manual 2005
Annexes

030-General presentation

021-Twinning Proje Hazırlık ve Eş Ortak Seçim Süreci

Twinning Proje Hazırlık ve Eş Ortak Seçim Sürecine ilişkin işlem basamakları şu şekildedir;

**Kopenhag kriterleri + Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB)

**Ulusal Program, Kopenhag Kriterleri ve AB Komisyonu’nca hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi doğrultusunda, ülkemiz kamu – kurum ve kuruluşlarınca, AB’ne uyum sağlamak amacıyla yapılan kurumsal taahhütlerden oluşur.

**Kurumsal Problem ve ihtiyaç analizi

**Kurumlar, Ulusal Programda yer alan taahhütleri doğrultusunda,kurumsal problemlerini ve bu problemlerin çözümüne yönelik ihtiyaçlarını analiz ederek, proje önerilerini hazırlarlar. Bu öneriler Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve DPT tarafından değerlendirilmeye alınır.

**Proje Fişinin Hazırlanması,

**Proje fişleri, ülkemiz kurumları tarafından hazırlanabileceği gibi, AB Uzmanlarının katkıları ile de hazırlanmaktadır.

**AB Komisyonu’na Onay İçin Gönderilmesi

**Hazırlanan projeler Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nce uygunluğu kabul edildikten sonra, onaylanmak üzere AB Komisyonu’na gönderilir.

**Onaylanan Proje fişlerinin üye devletlerarasında dolaşıma sunulması

**Onaylanan proje fişleri tüm üye devletlere gönderilir. Konuya ilgi duyan üye devletler proje fişlerini incelemeye alır.

**Üye Devletlerin tekliflerini aday ülkeye iletmesi

**Üye ülke, tek başına ya da bir başka AB ülkesi ile ortaklaşa teklif verebilir. Ortaklık statüsü tam ortaklık veya yardımcı ortaklık şeklinde olabilmektedir.

**Tam ortaklık, iki üye ülkenin, projenin aday ülke ile yürütülmesinde eşit haklara sahip olmasıdır.

**Yardımcı ortaklık durumunda ise bir projenin yürütülmesinde bir üye ülke diğer üye ülkeye uzman ve teknik destek yardımında bulunur.

**Teklif yapan üye devletlerin teklifleri düzenlenen eş ortak seçim toplantısında değerlendirilir.

011-Eşleştirme Projeleri Hakkında

Katılım Öncesi Mali işbirliği kapsamında Türkiye için hazırlanan mali yardımların tek yönetmelik altında toplanması çalışmaları sonucunda, projelerin bu program dâhilinde yürütülmesi öngörülmüştür.

Katılım Öncesi Mali işbirliği kapsamında yürütülecek projelerin yatırım kısımlarının %25’inin ülkemiz bütçesinden karşılanması gerekmektedir.

Ulusal katkı payının karşılanması projelerin başlaması için bir ön koşuldur.

Aday ülkelere yapılan bu mali destek programı çerçevesinde, İdari kapasitenin ve kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi bir öncelik olarak ortaya çıkmıştır.

Kurumsal yapılanma, Topluluk müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanmasında sorumluluğu olan kamu kurum ve kuruluşlarının AB ile uyumlu hale getirilmesi ve güçlendirilmesi anlamına gelmektedir.


Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde tahsis edilen fonların, Lüksemburg Zirvesi’nde alınan karar uyarınca, özellikle Eşleştirme (Twinning) Mekanizması aracılığıyla, kurumsal yapılanmaya yönelik projeler için kullanılması öngörülmektedir.


1998 yılında AB Komisyonu tarafından, aday ülkelerin kamu kurumlarına, AB mevzuatını uygulamaya geçirmeye yönelik kurumsal yapılanma çabalarında destek vermek üzere geliştirilmiş bir sistemdir.

Aday ülkelerin Topluluk Müktesebatını (Kanunlar, anlaşmalar, sözleşmeler vb.) Üye Devletlerle aynı standartlarda uygulayabilmeleri için gerekli yapıların, insan kaynaklarının ve yönetim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak temel kurumsal yapılanma aracı olarak uygulamaya konmuş bir destek mekanizmasıdır.

010-About Twinning Projects

Launched in May 1998, the Twinning programme is one of the principal tools of Institution Building accession assistance. Twinning aims to help beneficiary countries in the development of modern and efficient administrations, with the structures, human resources and management skills needed to implement the acquis communautaire to the same standards as Member States. Twinning provides the framework for administrations and semi-public organisations in the beneficiary countries to work with their counterparts in Member States. Together they develop and implement a project that targets the transposition, enforcement and implementation of a specific part of the acquis communautaire.

The main feature of a Twinning project is that it sets out to deliver specific and guaranteed results and not to foster general co-operation. The parties agree in advance on a detailed work programme to meet an objective concerning priority areas of the acquis, as set out in the Accession Partnerships. Since 1998, beneficiary countries have benefited from over 1,100 Twinning projects.

The key input from the Member State administration to effect longer-term change is in the core team of long-term seconded EU experts, practitioners in the implementation of the acquis, to the new Member State, acceding, candidate or potential candidate country. Each Twinning project has at least one Resident Twinning Adviser (RTA) and a Project leader. The RTA is seconded from a Member State administration or from another approved body in a Member State to work full time for a minimum of 12 months in the corresponding ministry in partner country to implement the project. The Project Leader is responsible for the overall thrust and coordination of the project. They are supplemented by carefully planned and timed missions of other specialists, training events, awareness raising visits, etc to accompany the reform process towards the targeted result.